Burgers beter betrekken bij beleidsvraagstukken en projecten staat hoog op de agenda van veel gemeenten. City4U heeft een uniek digitaal Burger Participatie Platform ontwikkeld waarmee gemeenten de betrokkenheid van burgers op een eenvoudige manier kunnen vergroten en burgerinitiatieven de ruimte kunnen geven.

 

Hoe werkt het?

Burgerparticipatie leidt tot beter en gedragen beleid!

City4U zoekt de burger op! Met Burger Interactiepunten (BIPs) in de openbare ruimte als blikvanger, nodigt u alle burgers uit te reageren. Input leveren als burger is geen inspraakavond meer aan het einde van het proces, maar de mogelijkheid direct vanaf de start en op locatie door te geven waar je als burger tegenaan loopt. Visueel, makkelijk en laagdrempelig. 

 

Op de achtergrond ondersteunt het platform ambtenaren bij het hele participatieproces van voorbereiding tot rapportage.

 

Met het platform creëert u communities van vergelijkbare initiatieven en koppelt deze aan de juiste ambtenaren. Samenwerken met korte lijnen en scheppen van randvoorwaarden binnen een duidelijke stuctuur en proces, geeft de initiatieven de ruimte in samenspraak met de gemeente. Beter vooraf heldere afspraken en verwachtingen, dan achteraf scheve gezichten en frustratie.

 

Meer weten over dit unieke concept?

BIP

Klik op de "BIP" poster (rechts) en deel uw kijk op deze wijze van burgerparticipatie.

 

City4U komt graag een demo geven voor uw beleidsterrein.

Neem vandaag nog contact op en ervaar zelf hoe City4U burgers en gemeenten verbindt!