City4U beheert de websites antw.nu en Betrokkenburger.nl om betrokken bewoners en burgers online en offline te verbinden met gemeenten.

 

Voor de participatietools werkt City4U nauw samen met software leveranciers en gemeenten om dit mogelijk te maken. 

Lees hier meer over onze visie en databeleid.

 

Visie BetrokkenBurger.nl

Er wordt in Nederland steeds vaker over burgerparticipatie gepraat door de (lokale) overheid. Nederlanders willen graag invloed uit oefenen op besluitvorming, zeker als men zich bij het onderwerp betrokken voelt. Participeren kost echter vaak veel tijd, energie en kennis van zowel ambtenaren als burgers. BetrokkenBurger wil hier wat aan doen en moderne middelen inzetten om de stem van de burger op het juiste moment te laten horen.

 

Databeleid

  • De antwoorden die u ons verstrekt in¬†projecten zullen altijd als vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het project. We zullen uw gegevens nooit gebruiken om u iets te verkopen of toe te sturen. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan onze opdrachtgever. Alleen indien u uw emailadres hebt doorgegeven omdat u op de hoogte gehouden wilt worden dan wordt deze aan de opdrachtgever verstrekt.
  • Zoals bij elke vorm van marktonderzoek, is uw medewerking altijd vrijwillig. U heeft het recht ons op elk moment in het project of daarna te vragen de vastgelegde gegevens geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar zullen wij zo’n verzoek uitvoeren.
  • Wij maken in zeer beperkte mate gebruik van cookies en andere soortgelijke hulpmiddelen voor kwaliteitscontrole, validatie en het voorkomen van dubbele ondervraging. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze u laat weten wanneer er cookies op uw computer worden geplaatst. U kunt tevens de cookies verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen.