Met City4U kan een gemeente alle burgers betrekken bij projecten en beleid. Vaak worstelen gemeenten met betrekken jongeren en lager opgeleiden bij raadpleging en inspraak. Aan de andere kant komt er een lawine van burgerinitiatieven op gemeenten af die roepen om aandacht en medewerking. Het digitale burger participatie platform van City4U gaat u met deze uitdagingen helpen. Het platform brengt off en online bij elkaar.

 

Digitaal Burger participatie platform

City4U biedt gemeenten een digitaal burger participatie platform (BPB) om burgers vroegtijdig bij beleid en projecten te betrekken. Bij de start van een nieuw project of beleid plaatst de gemeente Burger Interactiepunten (BIPs) op relevante locaties in de openbare ruimte eventueel in combinatie met een projectwebsite voor bijvoorbeeld verdere interactie over specifieke locaties. Via de media en door de BIPs zelf nodigt de gemeente de burgers uit te reageren in een periode van enkele weken. Het doel : vanaf de start inzicht in de zaken die burgers belangrijk vinden vanuit hun perspectief en een groep van burgers die actief willen meedenken. Met als eindresultaat meer burgerbetrokkenheid en kwalitatief beter beleid


Omgekeerd biedt het platform ook faciliteiten om communities van burgerinitiatieven te vormen samen met de ambtenaren. Hiermee stimuleert de gemeente het delen en van elkaar leren. Daarnaast kan de gemeente makkelijker de randvoorwaarden creëren en inspelen op vragen die leven.

 

Wilt u verder gaan dan alleen raadpleging? Dan biedt het platform de mogelijkheid uw burgers constructief te laten meeschrijven of discussieren aan beleidsdocumenten zoals een omgevingsvisie. 

 

Tenslotte ondersteunt het platform op de achtergrond uw ambtenaren bij het hele participatieproces van voorbereiding tot rapportage. 


Kortom met City4 geeft u als gemeente van ambtenaar tot wethouder de digitale tools, BIP infrastructuur en aanpak om prettig en efficient burgerparticipatie mogelijk te maken.

 

Het resultaat:
Betrokkenheid van alle burgers bij uw beleid en projecten!